Gezelschap Senioren van het VUmc en de VU (GSVU-VUmc)

Een nadere introductie.


Het Gezelschap telt ca 250 leden die de VU en het VUmc hebben verlaten
door vervroegde pensionering of daarmee vergelijkbare regeling.
De structuur van het Gezelschap is een vereniging zonder winstoogmerk
en is opgericht in 1993. Volgens de statuten is het doel o.a. :
"Aan de leden de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met
medewerkers en collega's van VU/VUmc en de aan haar gelieerde instellingen".

Wat doen wij.

De kern van onze activiteiten is het zorgen voor goede sociale contacten
tussen de leden van het Gezelschap. Per kwartaal verschijnt er een digitale
nieuwsbrief. Op iedere eerste dinsdagmiddag van de maand, met uitzondering
van januari, juli, augustus en september, wordt er een presentatie gegeven
over een variλteit aan belangwekkende onderwerpen. Sommige in relatie tot VU/VUmc,
zoals organisatieontwikkeling en bouwplannen op de campus, of nieuwe medische en
andere wetenschappelijke ontwikkelingen.
Andere met een wat breder perspectief, zoals kunst, cultuur, natuur en filosofie.
Ook onderwerpen met specifieke focus op onze doelgroep komen aan de orde, zoals
bv. informatie over goed en gezond ouder worden, of voorlichting door de politie
over veiligheid en oplichtingtrucs. Van elke lezing staat op de website een
samenvatting die ook in de nieuwsbrief te lezen is.

Op gezette tijden zijn er rondleidingen over interessante afdelingen of door
nieuwe gebouwen.

De bijeenkomsten vinden tussen 13.30hr. en 16.00hr. plaats op de VUcampus.
De exacte locaties worden via de Nieuwsbrief, website en email bekend gemaakt.
Na de presentatie kan er gezellig bijgepraat worden onder het genot van een
drankje of sapje.

In januari is er een bijzonder verzorgde en zeer geanimeerde Nieuwjaarslunch
en in september wordt met 2 volle bussen deelgenomen aan de populaire dagtocht.
Zowel in september als in januari zijn partners van harte welkom.

Hoe werken wij

Het bestuur van GSVU-VUmc bestaat uit vrijwilligers van het gezelschap.
De bestuursleden coφrdineren en organiseren de diverse activiteiten.
Zij doen daarbij een beroep op de leden voor assistentie.
Voor de leden is er alle gelegenheid om ook zelf activiteiten te starten.
Het Gezelschap senioren ontvangt een financiλle bijdrage van de voormalige
werkgevers. Aan de leden wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van minimaal
15 Euro.Voor de dagtocht worden apart (gereduceerde) kosten in rekening gebracht.

Lid worden

U bent van harte uitgenodigd om lid te worden van het Gezelschap Senioren van
het VUmc en de VU (zie het aanmeldingsformulier). U kunt voordat u zich aanmeldt
als lid, geheel vrijblijvend, een middag meemaken.

Contactadres: Gezelschap Senioren VU-VUmc
de Boelelaan 1105; 1081HV Amsterdam.

E-mail: secretaris.gsvu@gmail.com          Website: www.gsvu.nlAanmeldingsformulier. Dit zenden naar het contactadres.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid

Voornaam ……………………… Achternaam ……………………………Geb.datum………………

Adres / Postcode / woonplaats ………………………………………………

Telefoonnummer……………………E-mail …………………………………

In dienst geweest bij (aankruisen): O VU / O VUmc / O Vereniging / O overig

Handtekening / datum ………………………………………………………